Poprzednie mioty /// last litters


   Wyświetl: 
1 z"G" -CHOTAN x ANACONDA (2014)
2 z"F" - Igor-Romy Van De Mittemas x Yvonne z Grodu Książąt Pomorskich- 2014
3 z"E" - Chotan Abissha off the Eurisever x Zabel z Grodu Książąt Pomorskich
4 z"D"-LUCIANO LISA off Soerandas Home x Yvonne z Grodu Książąt Pomorskich
5 z"C" LUCIANO LISA off Soerandas Home x ZABEL z Grodu Książąt Pomorskich
6 z"B"- Hancock de la Luna vom Cantrikihof x Yvonne z Grodu Ksiazat Pomorskich
7 z"A" -Porsche Tes vd Vanenblikhoeve x X`Anett z Grodu Ksiazat Pomorskich-2010
8 z "H"-litter- DRACULA & ZABEL (2015)
9 "Z" - Fellow Penny vd Vanenblikhoeve x X`Anett z Grodu Ksiazat Pomorskich-2009
10 "Y" - Barry Suzanna vd Overstort x Bianca z Grodu Ksiazat Pomorskich- 2006